En variert hverdag på Havbruksstasjonen i Tromsø

9/5/2022
- Man vet aldri hvilke forskningsforsøk som kommer inn. Det er utrolig gøy å få jobbe med ulike arter, ikke bare laks, sier Bjørk Hay.

Havbruksstasjonen i Tromsø har siden 1990 vært et anlegg for forskning og utdanning i Nord-Norge. Det eies i dag av UiT- Norges arktiske universitet og Nofima.

Havbruksstasjonen sitt landanlegg og fiskelaboratoriumligger i Indre Kårvik på Ringvassøya. De har et sjøanlegg på Skulgam, et sjøanlegg på Røsnes hvor det kun er torsk samt senter for marin akvakultur som er et stort prosjekt i regi av Nofima (nasjonalt torskeavlsprogram). Der har de eget sjøanlegg for kun torsk.

1500 studier siden oppstart

Siden oppstart er det gjennomført 1500 studier av marin fisk, ferskvannsfisk, krepsdyr, skjell og andre akvatiske arter, hvor laksen har vært en sentral art. Størrelsen på forsøksenhetene varierer fra små kar for studier av enkeltfisker, til merder for fullskalaforsøk i sjø. De har både tørre og våte laboratorier på alle forsøksanlegg.

De har to lærlingplasser innen akvakultur. I tillegg har de fire lærlinger innen industrimekaniker og automasjon. De har tett oppfølging av lærlingene, og de får jevnlig tilbakemeldinger på arbeidet sitt.

– Det er viktig med god og tett dialog mellom lærling og faglig leder» sier Bjørks faglige leder Jan-Erik Jensen.

DIALOG:-Det er viktig med god dialog mellom lærling og bedrift, sier faglig leder Jan-Erik Jensen på Havbrukstasjonen.

Høsten 2021 startet Bjørk Hay som lærling på Havbruksstasjonen etter å ha gått naturbruk blå på Senja videregående skole.

– Havbruksstasjonen er topp

– Jeg hadde ikke hørt om Havbruksstasjonen før, og kom tilfeldig over dem som lærebedrift». Hun søkte og fikk lærlingplass.

– Det passer meg perfekt siden jeg bor på Kvaløya». Hun sier hun trives kjempegodt og elsker at det er så variert arbeid. Hun jobber for det meste med laks, men er innom de andre avdelingene også.

Fordi Havbruksstasjonen er et forskningsanlegg jobber de ikke turnus, slik de fleste kommersielle akvakulturbedriftene gjør.  

– Vi har vanlige arbeidsdager mandag til fredag og følger sommer og vintertid, så nå jobber vi 0800-1545.

Kråkebollehotell

For tiden driver de med oppussing i flere av avdelingene, så det er begrenset aktivitet, men de har noen arter. Blant annet et kråkebollehotell som testes. Hvorfor vi trenger kråkebollehotell har ikke Hay fått helt klarhet i enda. I tillegg har de blant annet kongekrabbe, snøkrabbe, røye og rognkjeks.

Havbruksstasjonen skiller seg med dette ut fra mange av de andre medlemsbedriftene våre med at de har mange ulike arter og driver primært med forskning. Så om en har interesse for forskning og utdanning, vil vi si dette er den ultimate lærebedriften for deg!

FORSKNING: Bjørk Hay viser fram kongekrabbene som det forskes på.