Om oss
Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms har kontor i Tromsø.

Vi er et opplæringskontor for fiskerifagene i Troms og jobber for å sikre fiskerinæringa kompetansen den trenger for framtida. Opplæringskontoret er et bindeledd mellom bedriftene og fagopplæringene innen fiskeri, akvakultur, havbruksteknikk, industriell matproduksjon, ferskvarehandel og sjømatproduksjon.

Vi har det formelle opplæringsansvaret og skal påse at opplæringene i bedriftene skjer i samsvar med lover, forskrifter og læreplaner i de aktuelle fagene. Vi gjennomfører samlinger for lærlingene og vi besøker lærebedriftene jevnlig.

Våre formål
• Rådgivning overfor elever, lærlinger, rådgivere/skoler, foreldre og samfunn
• Gjennomføre kompetansehevende tiltak i fiskerinæringa
• Bygge opp et regionalt og nasjonalt nettverk for rekruttering gjennom lærlingeordningen

Våre oppgaver
Kartlegge og gjennomføre opplæring
• Rekruttere lærlinger til fiskerifagene
• Kvalitetssikre opplæringa i medlemsbedriftene

Opplæringskontoret eies av 50 bedrifter i Troms, fra industri- og havbruksbedrifter og fiskeflåten.

Styrets leder: Håvard Høgstad
Ellers på nett

Kontoradresse
kontakt