Om oss
Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms har kontor i Tromsø.

Vår visjon
Sikre fiskerinæringa den kompetansen den etterspør for å kunne være operativ, framtidsretta, konkurransedyktig og bærekraftig.

Våre formål
• Bygge opp et regionalt og nasjonalt nettverk for rekruttering gjennom lærlingeordningen
• Gjennomføre kompetansehevende tiltak i fiskerinæringa
• Rådgivning overfor elever, lærlinger, rådgivere/skoler, foreldre og samfunn

Våre oppgaver
Kartlegge og gjennomføre opplæring
• Rekruttere lærlinger til fiskerifagene
• Kvalitetssikre opplæringa i medlemsbedriftene

Opplæringskontoret eies av 50 bedrifter i Troms, fra industri- og havbruksbedrifter og fiskeflåten.

Styrets leder: Håvard Høgstad
Kontoradresse
Opplæringskontoret for Fiskerifag i Troms
c/o Flow Coworking
Strandgata 9
9008 Tromsø