Medlemsbedrifter

Akvakultur
Akvafarm
Arnøy Laks
Eidsfjord Sjøfarm
Eidsfjord sjøfarm Hamneidet
Kleiva
Flakstadvåg Laks
Gratanglaks
Havbruksstasjon i Tromsø
Salaks
NRS Troms
Lerøy Aurora
Skardalen Settefisk
Straumen Fisk
Wilsgård
SalMar Settefisk, Jøvika
Elvevoll Settefisk

Fiske & Fangst
Arnøytind
Asbjørn Selsbane
Berg Fiskeriselskap
Båragutt
Ben Hur
Chrisma
Grimsholm
Husøy Kystfiske
Einarson
Engenes Fiskeriselskap
Engenes Nordhavet
Hermes
Oddvar Nes m/ Lise Beate
Segla
Odd Lundberg
Regina Fisk
Sara Karin
Segla
Skagøysund
Skulbaren
Kvitbjørn
Nergård
Svebaaen

Sjømatproduksjon
Brødrene Karlsen
Eide Handel
Nord-Senja Fisk
Nergård
Nergård Sild
Lerøy Aurora prosessanlegget
Halvors
Petter Sjømat

Industriell Matproduksjon
Arnøy Laks
Flakstadvåg Laks
Lerøy Aurora
Wilsgård Fiskeoppdrett

Videregående skoler
Nord-Troms videregående skole
Senja videregående skole

Andre
Fiskeriservice Senja
Senja Samdriftskontor
Kvalitetsfisken