Medlemsbedrifter
Har du og din bedrift lyst til å ansette lærlinger? Første steg på veien er å bli godkjent som lærebedrift.
Våre lærebedrifter
For å bli godkjent må bedriften ha oppgaver som oppfyller målene i læreplanen for lærlingen, og bedriften må ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Opplæringskontoret eller fylkeskommunen kan gi ytterligere informasjon om godkjenning. Vg3 opplæring i bedrift (lærlingordningen) inngår i yrkesfaglig videregående opplæring.

Hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring er to års skolegang etterfulgt av to års læretid i bedrift.

Målet med opplæring i bedrift er å gi lærlingene kompetanse innen det aktuelle lærefaget og forberede de på fagprøven. Læretiden avsluttes med fagbrev.

Fordelen med å ha lærlinger
En bedrift som tar inn lærlinger, tar samfunnsansvar ved å bidra til utdanning av framtidige fagarbeidere. Bedriften påtar seg et ansvar for opplæring, noen som også kan bidra til kompetanseheving for flere ansatte når opplæring får fokus og blir satt i et system.

Lærlingeperioden varer vanligvis i to år, og i løpet av denne tida blir bedrift og lærling godt kjent. Lærebedriftene forplikter seg ikke til å ansette lærlingen etter fullført læretid, men lærlingeperioden er en unik sjanse for bedriften til rekruttering av kandidater de har lært å kjenne i løpet av læretiden. Lærebedrifter som har inngått lærekontraker mottar tilskudd for opplæringen.

Bedriftens rolle
• Bedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingene på lik linje med andre ansatte. Det innebærer at lærlingene skal ha en skriftlig arbeidskontrakt med info om bl.a arbeidstid og lønn.

• Utnevne en faglig leder til lærlingen som må sette seg inn i læreplanen og
planlegge arbeidsoppgaver deretter. Lærlingen skal delta aktivt i å nå målene i læreplanen. Sammen skal bedriften og lærlingen også bli bevisst rollene som medarbeider og arbeidsgivers med tilhørende plikter og rettigheter.

• Bedriften samarbeider med Opplæringskontoret som skal følge opp lærebedriftene og lærlingene med veiledning og hjelp. Opplæringskontoret vil være med å sikre at opplæringene skjer i henhold til lover og regler ved å ta i bruk Kompetanseboka som tar utgangspunkt i fagplanene for opplæringa.

Sjekkliste når du får lærling
Har du og din bedrift blitt godkjent lærebedrift og skal ta imot nye lærlinger?Her er ei lita sjekkliste i forberedelsene:

• Avtal oppmøtested og tidspunkt
• Introduser lærlingen til faglig leder og andre instruktører de skal jobbe med
• Informer ansatte som skal ha med lærlingen å gjøre
• Informer om hvem som er tillitsvalgt og verneombud, og forklare deres roller og funksjoner
• Fortell om bedriften, om arbeidsrutiner, arbeidsoppgaver, regler, spisepauser,
garderobe o.l.
• Lag en skriftlig arbeidsavtale for læretiden
• Informer om lønn
• Presenter bedriftens kvalitetshåndbok, sikkerhetsrutiner, brannrutiner o.l
• Snakk om hva dere forventer av lærlingen
• Utlever arbeidstøy
• Sikre rask opplæring i bruk av nødvendig verneutstyr
• Ta en omvisning i bedriften

Se liste over våre lærebedrifter