Lærling

Hva er en lærling?
En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i alle de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Ofte får du derfor mindre lønn i starten av læretiden enn du får mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften. Som lærling avslutter du utdanningen med en praktisk fagprøve, og får fagbrev etter bestått prøve. For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Opplæringskontoret samarbeider med en rekke medlemsbedrifter på inntak og opplæring av lærlinger. Du kan også ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplass selv.

Hvordan bli lærling?
Vet du om en bedrift du har ekstra lyst til å jobbe i? Har du hatt praksis i Vg1 eller Vg2 et sted du gjerne vil tilbake til? Er det stor rift om læreplassene der du bor? Ta ansvar og vis interesse! Du kan kontakte bedriftene direkte. Bruk tid på å skrive søknad og CV, slik at bedriften faller for akkurat deg. Det er viktig å vise at du er engasjert. Det er lærebedriftene selv som velger ut sine lærlinger. Derfor er det viktig at du fremstår fra din beste side i både søknad og CV, samt hvis du blir innkalt til intervju.

I tillegg til å søke direkte til ulike bedrifter, bør du søke om læreplass gjennom vigo.no

Fristen for dette er 1. mars.
Du søker altså gjennom Vigo våren før du skal ut i lære.

Opplæringskontoret for fiskerifagene i Troms har oversikt over godkjente lærebedrifter der du bor. Snakk med oss for å se listen over bedrifter du kan kontakte. Dersom du ønsker læreplass et annet sted enn i Troms kan Fagopplæringskontorene  i de ulike fylkene hjelpe deg.