Lærling
En lærling er en elev som utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget.
I starten av læretiden er det mest opplæring, men etterhvert deltar du i alle de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Ofte får du derfor mindre lønn
i starten av læretiden enn du får mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften. Som lærling avslutter du utdanningen med en praktisk fagprøve, og får fagbrev etter bestått prøve.

Lurer du på hvilke bedrifter du kan være lærling hos? Se oversikten over våre lærebedrifter.

Hvordan bli lærling?
Vet du om en bedrift du har ekstra lyst til å jobbe i? Har du hatt praksis i Vg1 eller Vg2 et sted du gjerne vil tilbake til? Er det stor rift om læreplassene der du bor? Ta ansvar og vis interesse! Du kan kontakte bedriftene direkte. Bruk tid på å skrive søknad og CV, slik at bedriften faller for akkurat deg. Det er viktig å vise at du er engasjert. Det er lærebedriftene selv som velger ut sine lærlinger. Derfor er det viktig at du fremstår fra din beste side i både søknad og CV, samt hvis du blir innkalt til intervju.

I tillegg til å søke direkte til ulike bedrifter, bør du søke om læreplass gjennom vigo.no

Fristen for dette er 1. mars. Du søker altså gjennom Vigo våren før du skal ut i lære.

Lærekontrakt
For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Dette er en kontrakt
som inngås mellom lærlingen, bedriften, opplæringskontoret og utdanningsetaten.
Kontrakten skal være gyldig i det man starter som lærling og avsluttes når læretiden
er ferdig.
Opplæringskontoret samarbeider med en rekke medlemsbedrifter på inntak og
opplæring av lærlinger. Du kan også ta kontakt med en bedrift og skaffe deg
læreplass selv.

Kompetanseboka – et viktig verktøy
Kompetanseboka er et verktøy for lærlingen å dokumentere opplærlingen gjennom læretiden. Her ligger alle læreplanmålene som de må ha vært gjennom til fagprøven.

Lærlingen kan legge inn tekst, bilder, video eller lydfil, noe som gjør det enklere å kunne dokumentere underveis. Det er ikke slik at man forventer at alle skal huske alt man lærer seg, og en kan derfor bruke kompetanseboka under fagprøven. Det viktigste er at du bruker boken for å se hva du skal kunne og kunne reflektere over oppgavene dine. Boka er derforførst og fremst et verktøy for lærlingen slik at de kommer seg gjennom læreplanmålene på en oversiktlig og enklere måte.

Som lærling får du personlig innlogging tilsendt av Ok Fisk som du skal bruke. Gå til kompetanseboka.no

Se våre lærebedrifter

Opplæringskontoret for fiskerifagene i Troms har oversikt over godkjente
lærebedrifter der du bor. Snakk med oss. Se også listen over bedrifter du kan
kontakte. Dersom du ønsker læreplass et annet sted enn i Troms kan
Fagopplæringskontorene  i de ulike fylkene hjelpe deg.

Fagprøven
Vi i Opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøven fra 4 mnd. før læretidslutt. Vi bruker å gjennomføre samlinger i god tid i forkant av fagprøvene for å gå gjennom kompetansemålene og forventningene i forhold til selve fagprøven.

Fagprøve kan avlegges inntil 3 måneder før læretiden slutter. Selv om fagprøven er tatt før læretiden er over, må en gå læretiden ut med lærlinglønn. Opplæringskontoret tar kontakt i forkant av oppmelding og sjekker at alle kandidater er klar til fagprøven og avtaler tidspunkt som passer.

Fagprøven gjennomføre fortrinnsvis i lærebedriften med to personer fra fagnemnda.

Resultat av fagprøven vil du få rett etter prøven. Fagprøven har tre karakterer: Bestått meget godt, Bestått og Ikke bestått.

Om du stryker på fagprøven kan man ta den innen 6 måneder uten å måtte betale ny avgift.

Lærlingens lille sjekkliste
• Som lærling skal du delta aktivt i opplæring og verdiskapning i bedriften
• Du har rett til å få opplæringen læreplanen fastsetter, men du har også plikt til selv å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen avditt eget læringsarbeid
• Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
• Du må møte til den fagprøven lærebedriften melder deg opp til
• Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget.
• Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager
• Husk du er viktig for bedriften. Skulle du bli syk, ring så raskt som mulig å gi beskjed