Tjener godt under utdanning

22/11/2022
LÆREBEDRIFT: Skipper Kent Hansen er lærlingenes kontaktperson om bord på Skagøysund som er godkjent lærebedrift for fiske- og fangselevene.
I tillegg til at du tar fagbrev som fisker, tjener du gode penger, sier skipper Kent Hansen på not- og snurrevadbåten Skagøysund.

For om bord i Skagøysund er mannskapet lønnet etter lottsystemet, som er lønn etter en part i verdien av fisken man fisker.

- Lærlingen har en litt mindre part enn det erfarne, faste mannskapet, men årslønna også for lærlingen er god. Totalt tjener lærlingen ei årslønn fordelt på to lærlingeår. Det er bedre enn i mange andre yrker, som må sies å være god uttelling mens man er i utdanning, sier Hansen.

Men selv om lønna er god, kan ikke lønn alene være motivasjonen ungdommen Må ha for å bli fisker. Det er ikke uten grunn at fiskeryrket omtales som ett av verdens tøffeste yrker. Selv om dagens båter er moderne med høy komfort og mye tilgjengelig maskinelt utstyr, er det fortsatt mange tunge tak. Både fysisk og psykisk.

 Lever to liv

- Du forlater livet på land i de fire ukene duer om bord og du skal tåle dårlig vær og mørke. Og vi ser også etter motiverte lærlinger som ønsker å lære og er interessert. Vi pleier å si at fiskeryrket er en livsstil  bestående av to liv, det hjemme og det på havet sammen arbeidslaget.

I FARENS FOTSPOR: Tobias Hansen går i bestefaren og farens fotspor når han nå utdanner seg til skipper og vil jobbe på Skagøysund i framtida.

Født til fisker

Kent Hansen sier at han ble født til jobben.Helt fra han var liten og gikk på skolen på Sommarøya, hvor han vokste opp og hvor pappa Kjell R. Hansen drev rederiet, var han fast bestemt på å gå i farensfotspor. Han ler litt og ser på sønnen Tobias som også sier han er født til jobben.

- Det er min plan, ja, og overta etter pappa, sier Tobias som går på Tromsø maritime skole for å bli skipper. Han er med på sin andre tur som fisker, og er akkurat nå i land en snartur i Tromsø hvor Skagøysund og mannskapet venter på ny tur med føring av sild. De har akkurat kommet fra Nergårds mottak på Senja hvor de har levert 380 tonn sild. Nå venter mannskapet på dagens middag servert av stuert Stig Olav Bordevik.

Trivsel viktigst

- Middagen er dagens høydepunkt, sier Rayner Hardy som har jobbet om bord i 16 år. Han trives i jobben og poengterer at trivsel er en av de viktigste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø om bord.

– For husk, vi lever tett på hverandre her, vi jobber, spiser og bor sammen. Vi jobber hele døgnet når fisken er der. Så i de ledige timene handler det om å spise og skynde seg å sove.

Lærebedrift fiske og fangst

Kent Hansen og Skagøysund er godkjent lærebedrift og har hatt 5-6 lærlinger om bord. De tar også med seg utplasseringselever, for Hansen er opptatt av opplæring og rekruttering til yrket.

– Jeg er opptatt av de som er interesserte også må få en mulighet til å prøve ut yrket før de søker seg videre inn på skolen.

Hansen får henvendelser hele året, og fiskeryrket har fått mye oppmerksomhet de siste årene, noe som også gir mange unge lyst til å satse.

Utnytt læretida maksimalt

– Mitt råd til lærlingene er å bruke tida som lærling til å suge til seg all kunnskap man kan få. Det er en gyllen mulighet til å spørre og teste ut de mang arbeidsoppgavene med veiledere rundt deg. For om bord hos oss er ikke forholdene større enn at alle gjør alt, og hele mannskapet er med på å forme lærlingen, sier Hansen.

39 fiskefartøy

Hele 40 fiskebåtrederier er godkjente lærebedrifter for elevene fra fiske- og fangst, forteller Annbjørg Reiersen i Opplæringskontoret for Fiskerifag.

– Blant disse er det mange ulike båter fra kystfiskefartøy til havgående fartøy. Interessen for å utdanne seg til fisker er stor og næringa trenger ung arbeidskraft. Derfor er det å ta inn lærling en fin måte for båtene å rekruttere ansatte på. Samtidig som de gir ungdom mulighet til utdanning. Vi ser også at lærlingene fortsetter i rederiet etter endt læretid.