Tar fagbrev på fiskens barselavdeling

22/12/2021
DRØMMEJOBB: Hilde Kristin Martinsen er hekta på havbruk og drømmer om å få fast jobb på Elvevoll settefiskanlegg når fagbrevet er i boks.
Hilde startet som renholder på settefiskanlegget. En dag fikk hun være med inn til fisken. Fra da av var hun hekta. - Alt her er spennende. Nå tar hun fagbrev på jobb.

Hilde Kristin Martinsen (29) er lærling i akvakultur og følger programmet «Fagbrev på jobb». Og hun har bestemt seg;

- Her vil jeg være. Målet er å bli ansatt etter lærlingetida. Dette er ei flott og framtidsretta næring, sier Hilde som jobber på Elvevoll Settefiskanlegg. Anlegget ligger i Storfjord kommune og er en del av oppdrettsselskapet Arnøy Laks i Skjervøy kommune.

Sjefen så et stort engasjement

Daglig leder Sigmar Arnarsson så Hildes engasjementet. 

- Hun var genuint opptatt av fisken. Og det er egenskaper som er utrolig viktig når vi produserer millioner med smolt som skal bli framtidige generasjoner med oppdrettslaks. De ankommer som lakserogn, og de videre stegene fram til en robust settefisk er avhengig av folkene som jobber her. Fisk i alle stadier er et levende individ som krever godt stell, og de er, som alle andre dyr, sårbare i sine første faser i livet, sier Sigmar Arnarsson.

GULL VERDT: - Gode røktere er gull verdt på settfiskanlegget. Her legges grunnlaget for en frisk og robust fisk, sier daglig leder Sigmar Arnarsson

Gode røktere er gull verdt

- Gjør vi et dårlig grunnarbeid her, får det konsekvenser for fiskens videre liv.

Så gode røktere er gull verdt her på laksens barselavdeling. Vi er inne på klekkeriet hvor Hilde plukker skall som flyter i klekkekarene. 

- Klekkingen har startet og disse bitte små skallene om flyter opp i vannet må jeg fjerne for å sikre gode oppvekstforhold og god vannkvalitet. Nyklekket laks kalles plommesekkyngel fordi de har en liten sekk på magen som de får næring av de første ukene i livet. Etter cirka fire til seks uker flyttes de over fra klekkekaret til større kar og vi går i gang med startfôringen, forklarer Hilde som forsiktig manøvrer den lille pipetten hun fjerner eggeskallene med. 


Fra ferskvann til saltvann

Snart er de 600.000 rognkornene i bakkene klekket og den viktige starten på fiskens liv er i gang. En gang på ettersommeren eller høsten neste år er de klare for å settes i matfiskanlegget i sjøen.

- Da har den gjennomgått en prosess som kalles smoltifisering som gjør at den skal kunne leve i saltvann etter å ha vokst opp her inne i ferskvann.

Kunnskap er framtida

Hilde er utrolig glad for ordningen med «Fagbrev på jobb». Hun fikk barn rett etter videregående skole hvor hun tok studiespesialisering, og hun er aleneforsørger til de to jenter sine. Det mest av tida har gått med til ulike jobber, husarbeid og barna. Hun får god hjelp i hverdagen av kjæreste og familien, så da tilbudet om å ta fagbrev på Elvevoll settefiskanlegg dukket opp, var hun ikke i tvil. Arnarsson hadde egentlig ikke mer jobb til henne etter et sommervikariat i 2017, men tenkte at lærlingeordningen var gunstig for å beholde henne i bedriften, samt å bygge framtidig kompetanse som bedriften trenger.

- Elvevoll Settefisk er en spennende bedrift i Storfjord kommune, som krever kunnskap og som er veldig framtidsrettet, sier Hilde. 

Gjennomfører når målet er satt

Ettersom hun har studiespesialisering er det flere teoretiske fag hun allerede har dekket, men den konkrete opplæringen i akvakulturfagene skjer på bedriften.

- Jeg skal avlegge fagprøven i desember neste år, og må før det levere inn oppgaver for å dokumenter kunnskap og ting jeg lærer her. Ja, det kan være hardt med jobb og barn og alt det som følger med, så skolearbeidet må legges til kveldene. Men jeg er sta, og har jeg først satt meg et mål, gjennomfører jeg.

Styrer hele verdikjeden

Elvevoll settefiskanlegg produserer om lag 1,4 millioner smolt i året og planlegger å utvide produksjonen i 2022. 140 gram i gjennomsnitt er fisken når de forlater anlegget for en siste oppvekstfase i sjøen som varer fra ett til to år. Det er viktig for oppdrettsselskapet Arnøy Laks å være selvforsynt med egen smolt.

- Da har vi kontroll fra klekking til slakting og vi kan styre produksjonen slik vi selv ønsker gjennom hele verdikjeden, sier Arnarsson.

Har allerede foten innafor?

Å være lærling i bedrift er i seg selv ingen garanti for å få fast arbeid der i framtida. 

- Men de som er flinke, vil vi gjerne beholde. Sånn sett har Hilde en god fot innafor, sier Arnarsson. 

– Elvevoll Settefisk er en spennende bedrift, som krever kunnskap og som er veldig framtidsrettet, sier Hilde Kristin Martinsen  som drømmer om å få fast jobb her etter avlagt fagprøve som akvatekniker. 


STORE VERDIER: Elvevoll settefiskanlegg produserer om lag 1,4 millioner smolt i året.