Lærling i ny næring

27/11/2023
Amalie Grande er første kvinne ut som lærling hos torskeoppdretter Kime Akva på Forså.
- Torsken er spesiell i matveien, sier Amalie Grande og forteller om oppdrettstorskens noe kresne forhold til å få maten servert.

Amalie er førsteårslærling hos torskeoppdretter Kime Akva som holder til på Senja. Torskeoppdrettet ligger i Ibestad kommune på Forså og her har Amalie og hennes kolleger ansvar for åtte merder med over en million torsk. Hun går i turnus og bor i Hamnvik  de ukene hun er på jobb.

- Så det er mye jobb mens man er på jobb. Vi jobber lange dager, men har til gjengjeld helt fri de ukene man ikke jobber her. Vi er tre røktere og en driftsleder i hvert skift. Jobben er mye likt tradisjonelt oppdrett med røkting og fôring. Vi har ansvar for fiskens velferd og helse.

Torsken er litt mer skvetten

Men det er fortsatt ting som skiller torskeoppdrett fra lakseoppdrett.

- Torsken er litt mer sky og skvetten av seg. Vi tar hensyn til at den er litt mer lettskremt når vi beveger oss på ringene. Den er også mer kresen i matveien enn laksen, kan det virke som.

Samfunnsansvar å utdanne fagfolk

Likevel vokser oppdrettstorsken like raskt som laksen. Den starter i merda 100 gram tung og lever der i knappe to år før den når slaktevekta si. Torskeoppdrett er ei relativt ny næring i Norge, og kvalitetsleder Einar Svendsby kunne i august i år ønske Amalie velkommen som bedriftens første lærling.

- Vi har et samfunnsansvar hvor det er viktig å bidra til å utdanne fagfolk og rekruttere til næringa.  Vi legger heller ikke skjul på at vi også ser på lærlingeordninga som viktig for å rekruttere kompetanse til bedriften, sier Svendsby. Han er svært fornøyd med lærlingens innsats og bidrag i bedriften.

Nystartede Kime Akva har som ambisjon om å vokse og være med i hele verdikjeden fra torkseyngel til marked.

Fra en havbruksfamilie

Amalie kommer fra en havbruksfamilie, så hun var aldri i tvil om at det skulle bli blå linje og VG 2 på Senja videregående skole på Gibostad.

- Det er godt å endelig være ute i jobb. Det er dette man jobber mot mens man går på skolen.

Amalie skryter også av bedriften og de ansatte som er flinke til å involvere og lære henne opp i de ulike arbeidsoppgavene.

-Jeg får være med på alt og lærer mye. Så dette ble et riktig valg for meg, legger hun til.

Opptatt av bærekraft og arbeidsplasser

Nystartede Kime Akva har som ambisjon om å vokse og være med i hele verdikjeden fra torkseyngel til marked. Vi er opptatte av å skape arbeidsplasser lokalt med minst mulig biologisk fotavtrykk, forteller daglig leder Ørjan Jensen. Mens KIME Akva har som ambisjon om å bli en ledende aktør innenfor oppdrett av torsk i Nord-Norge, har ikke Amalie helt besluttet retning og ambisjon videre.

Kanskje videreutdanning?

- Matproduksjon fra havet innebærer veldig mange muligheter og dette er et flott sted å starte som lærling. Jeg trives på jobb og har godt av å lære yrket i praksis. Så er jeg litt usikker på om jeg ikke bør ta videre utdanning. Og da er Fiskerihøgskolen et absolutt alternativ, sier Amalie.