Skal ansette 12 nye medarbeidere

2/11/2022
REKRUTTERING: – Å ha lærlinger i bedriften er en flott vei inn som ansatt, både for lærling og bedrift, sier kontorleder Beate Hoel. 
Finnsnes Dykk og Anleggsservice (FDA) vokser og skal neste år ansette 12 nye medarbeidere. Flere av disse kommer til å være ungdom som har hatt lærlingetida si i bedriften.

– Å ha lærlinger i bedriften er en flott vei inn som ansatt både for lærling og oss, sier Beathe Hoel I FDA. Bedriften har inngått kontrakter med åtte lærlinger i år.

– Vi har i alle år hatt lærlinger her hos oss, og flere er i dag fast ansatte. Lærlingetida gir oss mulighet til å prøve ut framtidig arbeidskraft og rekruttere riktige kandidater. Lærlingene får nyttig arbeidserfaring og opplæring, sier Kenneth Aarberg som er servicesjef og skipper med ansvar for servicebåtene FDA Astri, FDA Finn og Emilie. 

Startet med dykkertjenester

FDA utfører i all hovedsak oppdrag for havbruksnæringa i Troms og Finnmark. Finnsnes-bedriften har også spesialisert seg på dykkeroppdrag, og det var dykking med kontroller av ulike undervannsinstallasjoner, det hele startet. Ved behov for inspeksjoner under vann kan de også bruke undervannsrobot, en såkalt ROV.  Bedriften utfører også redningsoppdrag og monterer sjøledninger, lodd og anker. Siden oppstarten i 2008 har FDA vokst med seks fartøy, omsetter for 110 millioner kroner og nærmer seg 50 ansatte. 

Nyinvesteringer for 230 millioner

Og enda flere båter kommer.

– Vi har nylig investert 230 millioner kroner i to nye båter som blir levert neste år. Dette vil også bety at vi skal rekruttere ytterligere 12 ansatte. Denne gangen håper vi også at det står jenter på søkerlistene, sier Aarberg som oppfordrer jentene spesielt til å søke lærlingeplass hos FDA.

– Det kan være røft å jobbe på havet i all slags vær hele året, men båtene er hypermoderne med utstyr tilpasset for tunge tak. Når vi rekrutterer ser vi etter folk som er lærevillige, interesserte og som liker å jobbe. Og det er egenskaper uavhengig kjønn. Det hadde vært kult å kunne hilst den første kvinnelige lærlingen velkommen ombord, sier han.

BÅTER OG MANNSKAP: Her er to av FDAs båter FDA Astri og Niklas. Her ser vi også Richard Gulbrandsen (matros), Sindre Iversen (lærling), Patrick Gulbrandsen (matros) og Elias Osvoll (skipper). Til høyre matros Andre Johansen. Foto: FDA

Avansert teknologi og utstyr

Båtene FDA Finn og FDA Astri, hvor Aarberg er skipper, er rigget for å kunne ta større og tyngre oppdrag i dypere og åpnere farvann. Ved hjelp av avansert teknologi og utstyr kan de også foreta bunnkartlegging ned til 1000 meters dyp. Begge båtene er i faste kontrakter med oppdrettsselskaper hvor de daglig utfører jobber på og rundt merder og fôrflåter. Det kan være kontroller av nøter og poser og andre installasjoner under vann, eller vask og rens av nøter og utstyr. Kommuner og ulike entreprenører kjøper også FDAs tjenester med sjøledningsarbeider. 

Sikkerhet i førersetet

- Det er store krefter i sving i det meste vi gjør. Vaier og kjetting, tunge notposer og anker som veier flere tonn. Hos oss er sikkerhetsrutiner alfa omega. Vi må kle oss forskriftsmessig med redningsutstyr og hjelm, og det er regler og rutiner for de ulike arbeidsoperasjonene. Som må og skal følges, forteller Aarberg.

Lærlingebedrift og OK Fisk

FDA er en av 60 bedrifter blant Opplæringkontoret for Fiskerifag i Troms sine medlemsbedrifter. Det er hovedsakelig lærlinger fra studieretningene akvakultur og matros som søker seg til FDA. FDA er en av de aller første bedriftene i landet som er godkjent i lærefaget Havbruksteknikk, og lærlingene her rekrutteres hovedsakelig fra Vg2 Akvakultur. 

Båtene og mannskapene til FDA er lokalisert i hele landsdelen, mens hovedkontoret ligger på Mack-kaia i Finnsnes. 

– Lærlingene er viktige for oss, sier kontorsjef Beate Hoel.

Stort ansvar 

– Kontakten vi har med OK Fisk er avgjørende i oppfølgingen av lærlingene. Vi påtar oss et stort ansvar for unge mennesker som både skal ha opplæring og som skal utføre en jobb.  OK Fisk har også oppfølgingsansvar og er ofte i kontakt med oss som lærebedrift, og vi kan ta kontakt for å drøfte forhold som angår oss og lærlingene, sier Hoel.

Hoel forteller at det tradisjonelt har vært lett å rekruttere.

– Nå kan det virke som om arbeidsmarkedet generelt trenger folk. I vår bransje kreves ulike kvalifikasjoner og en rekke kurs og sertifikater. Å ha lærlinger i bedriften er en flott vei inn som ansatt, både for lærling og oss, sier Hoel.

FRA LÆRLING TIL MATROS: Matros Magnus Berg rengjør forankringstau fra ei merde. Berg startet om lærling i Finnsnes Dykk og Anleggsservice. Foto: FDA