– Veldig interessant og nyttig kurs

1/5/2024
Simen Bjørn (19), lærling om bord på en tråler ved rederiet Odd Lundberg, er full av lovord om kvalitetskurset.
Lærling Simen Bjørn (19) fikk flere aha-opplevelser da han deltok på kurs i kvalitet og førstehåndshåndtering av fisk.

Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, i samarbeid med Norges Råfisklag, arrangerte nylig kurs i kvalitet og førstehånds håndtering av fisk. Deltakere var 1.- og 2.-årslærlinger i lærefagene Fiske og fangst og Sjømatproduksjon – ungdommer som tilbringer læretiden om bord i alt fra små kystbåter, til snurrevad, ringnot, trålere og på landanlegg.

– Kurset handlet om hvordan man håndterer fisken fra start til slutt. Helt fra vi tar den opp til vi leverer den fra oss, sier Simen Bjørn, som er 1.års-lærling på en pelagisk tråler i rederiet Odd Lundberg.

Arne Magne Andersen fra Norges Råfisklag demonstrerer kvalitet på tre ulike torsker.

– Det er tross alt mat

Til tross for at Bjørn naturligvis har hadde hørt mye av det som ble sagt tidligere, mener han at det noe helt annet å se og erfare ting i praksis.

– Jeg fikk meg egentlig flere «reality checks» i løpet av kurset, for jeg ble overrasket over hvor lite som faktisk skal til for å forringe kvaliteten på fisken betraktelig. Om vi kaster fisken for hardt, om den kommer i klem i garnet eller om vi sprengfyller rommet så tar fangsten skade. Det handler hele tiden på å vise varsomhet – det er tross alt mat vi holder på med, sier Bjørn.

Kurs med ulike temaer

Jonette Braathen og Arne Magne Andersen fra Norges Råfisklag instruerte lærlingene i hvordan de jobber for å bedre kvaliteten på fisk – blant fiskere og mottak fra Kirkenes i nord til Møre i sør.

På oppdrag fra myndighetene gjennomfører Råfisklaget et lovpålagt kvalitetstilsyn. Gjennom tilsynet kontrolleres og dokumenteres det hvordan fiskebåten er rigget for å ivareta fangsten, samt hvordan fangsten er behandlet og kjølt.  

Kurset lærlingene fikk delta på er utarbeidet for å gi fremtidens fiskere kunnskap og holdninger som kan bidra til at norsk sjømat kan konkurrere i det øverste sjiktet kvalitetsmessig. Blant temaene er fiskens fysiologi, fangstbehandling; bløgging, sløying, kjøling og oppbevaring, rutiner om bord i båt; renhold og opplæring, økonomi og kvalitet i videre produksjon av fisk og skalldyr og Råfisklagets rolle når villfanget sjømat leveres av fisker og selges til kjøper.

Deltakere var 1.- og 2.-årslærlinger i lærefagene Fiske og fangst og Sjømatproduksjon.

Skryt til OKfisk

Simen Bjørn vet med sikkerhet at den nyervervede kunnskapen vil komme godt med i årene som kommer.

– Jeg har en ekstrem lidenskap for fiskeri, og jeg er overbevist om at det er dette jeg skal drive med framover. Den gledesrusen jeg kjenner når jeg er på havet og kan se utover horisonten, den kan rett og slett ikke beskrives. Jeg rett og slett elsker det. Da er det selvsagt viktig at jeg gjør en god jobb, slik at både fiskekjøperen og den som spiser maten blir fornøyde, sier Bjørn, og legger til:

– Få med at jeg setter veldig stor pris på OKfisk. De gjør at vi som lærlinger vet at vi alltid har noen i ryggen, og om det er noe vi er usikker på så er de aldri mer enn en telefon unna.