Akvakultur
Akvakultur er for deg som ser ei framtid i havbruksnæringen, og som vil jobbe på mat- og settefiskanlegg langs kysten.
Havbruksnæringa har i løpet av få år blitt til en meget stor næring i Norge. Utdanning i akvakulturfaget gjør deg rustet til å arbeide med mange arbeidsoppgaver i oppdrettsnæringen. Fagarbeideren skal bidra til en god og bærekraftig utvikling av oppdrettsbransjen. Næringen er teknologidrevet og kunnskapsbasert og stiller derfor store krav til utøverne.

‍Etter fullført program er du
Du vil lære om oppdrett av fisk, biologi, teknologi, fiskefôr, fiskehelse, bedriftslære, økonomi, miljø og sikkerhet. Du kan spesialisere deg innen settefisk, matfisk eller andre oppdrettsarter. Som i alt arbeid med levende dyr, er dyrevelferd viktig. Arbeidet følger regelverk og standarder for bransjen.

Typiske arbeidsoppgaver er:

· vedlikehold og bruk av anlegg og utstyr
· observasjon og tolkning av oppdrettet for å sikre vekst, velferd og trivsel
· fôring, hygiene og oppdrettsfiskens helse
· markedsprosesser og utvikling på det internasjonale markedet
· godt håndverk og sikkerhet

Du vil lære om fiskens biologi fra rogn til slakteferdig fisk, og om fiskens adferd i merdene og kjennetegn på sykdom.

I det daglige arbeidet handler det om fôring, overvåkning av fisken, sykdomskontroll, renhold og vedlikehold av nøter og utstyr. Du vil også få grunnleggende teknologisk kompetanse knyttet til driftsutstyr som finnes på anleggene. Også økologisk kunnskap, om hvordan driften av anlegg påvirker og påvirkes av miljøet omkring, inngår i fag og yrke.