Industriell
matproduksjon
Sjømatindustrien har endret seg fra et håndverksfag til å bli moderne matproduksjon.
Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du få jobb i fiskeindustribedrifter og sjømatprodusenter og eksportører.

Dette faget handler om tradisjon som har blitt til en  moderne industri i løpet av få år. Her starter du med generell innføring i matfag, og fordyper deg videre i matproduksjon med spesialisering innen sjømat.

Sentrale arbeidsområder er:

· Mottak, kontroll og håndtering av råstoffer
· Deltagelse i hele produksjonsprosessen
· Logistikk, emballering og sporbarhet
· Produksjonskontroll og lagerstyring
· Bruk og enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og annet utstyr

Fagarbeideren i sjømatproduksjon må kunne arbeide planmessig, effektivt, rasjonelt og hygienisk og ha gode fagkunnskaper. Du må ha teknisk innsikt og evne til å betjene maskiner. Forståelse av samfunnet globalt og ulike markeder og kundekrav er viktig. Gode samarbeidsevner og forståelse av andre kulturer er viktig.

Fordi sjømatnæringen er en internasjonal næring, er det viktig med forståelse av samfunnet globalt og innsikt i ulike markeder.

Bli med å opprettholde Norge som en konkurransedyktig leverandør av sjømatprodukter også i fremtiden!

Etter Matproduksjon Vg2 kan du søke lærlingplass i en industriell produksjonsbedrift innen sjømat.