Sjømatproduksjon
Som fagarbeider i sjømatproduksjon produserer du trygg og sunn sjømat til verden.
Visste du at 95 prosent av av fisken som fanges og produseres i Norge eksporteres til andre land? Sjømatindustrien har i dag endret seg fra et håndverksfag til å bli moderne industri. Som fagarbeider skal du ha kunnskaper om industriell og effektiv framstilling av sunn og trygg sjømat. Du vil jobbe med mottak, videreforedling og omsetting av sjømat, og det er derfor viktig med kjennskap til ulike typer råstoffer og prosesser som:

· råstoffets egenskaper
· effektiv produksjon og kvalitetstyring
· bruk og vedlikehold av maskiner og annet utstyr
· produksjonskontroll, emballering og logistikk

Sjømatnæringen er en internasjonal næring, og det er derfor viktig med forståelse av samfunnet globalt samtidig som du får innsikt i ulike markeder. Bli med å opprettholde Norge som en konkurransedyktig leverandør av sjømatprodukter også i fremtiden!

Etter studieretningen Matproduksjon VG2 kan du søke lærlingplass hos en fiskeprodusent. Læretiden er to år.